JEGYZŐI ÁLLÁS - MOLNASZECSŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2017. március 27. 08:14:06  nyomtatási kép

Molnaszecsődi Közös Önkormányzati Hivatal

 (forrás: kozigallas.gov.hu)
                          

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. · (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Molnaszecsődi Közös Önkormányzati Hivatal 

JEGYZŐ

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9912 Molnaszecsőd, Petőfi út 86.

Vas megye, 9913 Szarvaskend, Fő utca 66.

Vas megye, 9912 Magyarszecsőd, Fő út 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Molnaszecsődi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása. A közös önkormányzati hivatal köztisztviselői és dolgozói felett munkáltatói jog gyakorlása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 8 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

·         Magyar állampolgárság,

·         Cselekvőképesség,

·         Büntetlen előélet,

·         Főiskola, Főiskola, egyetem, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. § (1) a) és b) szerint, /a) igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel, és - a (4) bekezdésben meghatározott esetet kivéve - jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik, és b) legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett./,

·         Közigazgatási szakvizsga,

·         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·         Egyetem, jogtudományi doktori képesítés,

·         Közigazgatási vezetői gyakorlat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

·         anyakönyvvezetői szakvizsga

·         mérlegképes könyvelői képesítés (regisztrált)


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·         45/2012 (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz fényképpel · iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata · három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány · a vezetői munkakör ellátására vonatkozó elképzelések max. 2. oldal terjedelemben · hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek

·         nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról · nyilatkozat az 6 hónap próbaidő vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. április 19. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr.Major Katalin polgármester nyújt, a 0630/9975532 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

·         Postai úton, a pályázatnak a Molnaszecsődi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9912 Molnaszecsőd, Petőfi út 86. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 190/2017 , valamint a munkakör megnevezését: JEGYZŐ.

·         Személyesen: Dr.Major Katalin polgármester, Vas megye, 9913 Szarvaskend, Fő utca 66. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Molnaszecsődi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok (Molnaszecsőd, Szarvaskend, Döbörhegy, Döröske, Halastó, Magyarszecsőd, Nagymizdó ) polgármesterei közösen döntenek a pályázatról. A munkáltató az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.