Takarító (részmunkaidős)munkakör betöltésére pályázat

2016. február 23. 14:46:55  nyomtatási kép

Molnaszecsőd Község Önkormányzata                     

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Takarító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9912 Molnaszecsőd, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kultúrház és az önkormányzati hivatal takarítása. Rendezvények utáni rendrakás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                 

Pályázati feltételek:

§         8 Általános,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Önéletrajz

§         Végzettséget igazoló dokumentum másolata

§         Alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Molnaszecsőd Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9912 Molnaszecsőd, Petőfi út 86. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 72/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Takarító.

§         Elektronikus úton Szombathelyi Tamás részére a sztamassz@gmail.com E-mail címen keresztül

§         Személyesen: Szombathelyi Tamás, Vas megye, 9912 Molnaszecsőd, Petőfi út 86. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 25.