Falugazda munkakör betöltésére pályázat

2016. február 23. 14:45:29  nyomtatási kép

Molnaszecsőd Község Önkormányzata                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Falugazda

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9912 Molnaszecsőd, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A település területén karbantartási munkák elvégzése, koordinálása, eszközök javítása, karbantartása; az utcai területek takarítása, fűnyírás, hóeltakarítás, síkosságmentesítés. Rendezvényekre történő előkészítő munkálatokban való részvétel. Besegítés a közmunkások napi teendőinek irányításában, felügyeletében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                  

Pályázati feltételek:

§         Szakmunkásképző intézet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Önéletrajz

§         Végzettséget igazoló dokumentum másolata

§         Alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Molnaszecsőd Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9912 Molnaszecsőd, Petőfi út 86. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 70/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Falugazda.

§         Elektronikus úton Szombathelyi Tamás részére a sztamassz@gmail.com E-mail címen keresztül

§         Személyesen: Szombathelyi Tamás, Vas megye, 9912 Molnaszecsőd, Petőfi út 86. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.molnaszecsod.hu honlapon szerezhet.